Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene  verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum  geldt dezelfde Privacywetgeving in de hele EU. Op grond hiervan heeft de vereniging stappen ondernomen om ons hieraan te conformeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Omdat ook onze vereniging te maken heeft met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden is het volgende voor alle, leden en vrijwilligers van belang om dit te weten .

Onze Speeltuin Vereniging Meiveld vraagt m.i.v. mei 2018 leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. En van hun kinderen de voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum.

De Vereniging koppelt een lid (bijvoorbeeld ouders – kind )aan een lidnummer en voegt de gegeven gegevens toe, vervolgens kunnen de pasjes gemaakt worden voor het lid, dat gebeurd op dit moment alleen door de voorzitter. De penningmeester gebruikt de gegevens i.v.m. (bij een goedkeuring) de facturering. Tevens worden de gegevens gebruikt om leden per post, per mail, of telefonisch te kunnen informeren over zaken betreffende de ledenvergadering of bij verlies van de lidmaatschapskaart. De verstrekte gegevens zijn enkel toegankelijk voor bestuursleden. Voor anderen zijn ze niet toegankelijk. Ze worden tevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier beschreven staat.

De Vereniging houd ook een lijst bij van alle vrijwilligers: voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en ook van hun (klein) kinderen jonger dan 13 jaar voor een gratis lidmaatschap en voor de vrijwilligers om ze te kunnen informeren over het rooster en geplant evenement of om de vrijwilliger te kunnen feliciteren met zijn verjaardag. Hier geld dat de verstrekte gegevens toegankelijk zijn voor bestuursleden en voor alle vrijwilligers. Voor anderen zijn ze niet toegankelijk. Ze worden tevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier beschreven staat.

Leden en vrijwilligers kunnen altijd inzage krijgen in de gegevens die we geregistreerd hebben. Dit kan door en e-mail  te sturen aan het bestuur van de vereniging: info@speeltuinmeiveld.nl Ook hebben leden en vrijwilligers het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.

Bij opzegging van het lidmaatschap of als het jongste kind 13 jaar is of als een vrijwilliger bij onze vereniging stopt, worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenlijst/vrijwilligerlijst.

Gegevens die wij schriftelijk ontvangen worden vertrouwelijk behandelt en niet aan derden gegeven en ontvangen wij gegevens via de e-mail dan verloopt dat via en beveiligde verbinding. Als er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen zijn, stuur dan een e-mail aan info@speeltuinmeiveld.nl Mocht er een klacht bestaan over hoe wij omgaan met de gegevens, kan die ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.